Общи условия

Моля, внимателно прочетете общите условия по-долу, преди да използвате този уеб сайт. Ако го използвате, се счита, че приемате и сте съгласни с общите условия.

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които фирма „Темпър” ООД предоставя Услуги на потребителите си посредством онлайн магазин Temperboards.com
Тези условия обвързват всички потребители. Със зареждането на изградените хипер-връзки, разположени на сървъра обслужващ Temperboards.com или чрез заплащане ползването на платени услуги предлагани от него, Потребителя се съгласява изцяло да приеме и спазва настоящите Общи условия.

Задължения съгласно Закона за електронната търговия (ЗЕТ) и Закона за защита на потребителите (ЗЗП)

Съгласно ЗЕТ и ЗЗП ние от Temperboards.com сме длъжни да Ви предоставим безпрепятствен, пряк и постоянен достъп до следната информация:

1. Името и адреса на офиса ни – фирма „Темпър” ООД, гр. София, ул. Уилям Гладсон 26

2. Данни за кореспонденция – тел. за връзка 0889838348, може да ни пишете на e-mail адрес info@temperboards.com.
3. Фирма „Темпър” ООД не е регистрирана по Закона за данък върху добавената стойност и всички цени, посочени в сайта Temperboards.com, са обозначени по ясен и разбираем начин и не са с включено ДДС. Стойността на разходите за доставка НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ в цените на стоките.

4. Органа, осъществяващ контрол върху дейността на онлайн магазин Temperboards.com е Комисията за защита на потребителите.
5. Основната информация и характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт.
6. Ние не налагаме никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с нас.
7. Плащането на стоките е съобразено с чл.93 ал.1 на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), за което се получава съответния документ.

Общи правила и условия за използване на сайта

www.temperboards.com е интернет страница, която представлява търговски център за електронна търговия, чиито създател и собственик е фирма "Темпър" ООД

„Темпър” ООД Ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани в този уеб сайт само за лична употреба с нетърговска цел, при условие че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения. 
Всички изображения, картинки, текстове, документи, бази данни и друга информация, генерирани от екипа на Temperboards.com, са собственост на „Темпър” ООД и съответно се ползват със закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и всички международни актове в сила за Р. България, както и релевантните актове на Европейския съюз (освен ако друго не е изрично указано на съответния сайт за конкретния случай).


Разрешава се заглавие и/или параграф от текст от уебсайта да бъдат използвани в обема и вида, предоставени чрез RSS канал на съответния раздел на уебсайта, при условие, че това не е с комерсиална цел и не причинява вреди за „Темпър” ООД и/или неговите партньори и техните услуги, при ясно текстово обозначаване на името на Temper Boards и посочване на линк към уебсайта на temperboards.com. Начинът на отваряне на линка не следва да въвежда потребителя в заблуждение по отношение на Temper boards и/или неговите партньори и техните услуги, да не го ограничава във фреймове или да го обвързва по друг начин с чужд на Temper boards. Информацията, получена чрез RSS канал не може да бъде пряко или непряко изменяна, разпространявана и/или възпроизвеждана като производни RSS продукти. Temper Boards си запазва правото да преустанови подаването на информация чрез RSS канали по всяко време, без да дължи предварително уведомление.

Разрешава се използване на текстове и снимки от каталожната част на Temper Boards за комерсиални цели след подписано споразумение.  Всяко възпроизвеждане, разпространение, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на уебсайта, извън горната хипотеза, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред, освен ако е налице изрично съгласие на „Темпър” ООД и/или неговите партньори за съответния вид използване.

Наличните препратки от този сайт към уеб сайтове собственост на трети лица са предоставени единствено и само за Ваше улеснение. Ако използвате тези препратки, Вие ще излезете от този сайт. Temperboards.com не контролира тези сайтове и не поема никаква отговорност за никой от тях или тяхното съдържание. Temperboards.com по никакъв начин не налага и не препоръчва тези сайтове на трети лица, нито информацията публикувана в тях. При посещението си в някои от тези сайтове, Вие правите това изцяло на своя отговорност и на свой риск.

Промяна на цени / характеристики на продукти

„Темпър" ООД си запазва правото да променя цените в сайта без предварително да уведомява своите потребители, както и да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките. Възможни са печатни грешки, разлики в цветовата визуализация на потребителската компютърна конфигурация, както и промяна на дизайна на продуктите. При разлика с актуалната и обявената цена, клиента ще бъде уведомен своевременно по телефона. Потребителите могат винаги да сигнализират на екипа на Temperboards за допуснати грешки относно цени и характеристики на продукти, така че да бъдат предприети навременни действия за тяхното корегиране чрез софтуера, с който се управлява сайта. 

При допуснати технически грешки в публикуването на сайта temperboards.com, фирма "Темпър" ООД си запазва правото да откаже изпълнението на поръчка/и и не дължи обзещетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите платени от потребителя, ако има такива. Потребителят може да откаже своята поръчка, но ако това се случи след като поръчката е вече изпратена, клиентът дължи обезщетение в рамките на извършените транспортни разходи.
Съобщението за намалени цени е с поставяне на новата цена над старата, под която е посочен и процента отстъпка от старата цена. 
Всяка онлайн поръчка се потвърждава по телефона в рамките на 24 часа и се изпълнява след изрично заявяване на желание за покупка на конкретни стоки от страна на клиента. 

Част от информацията публикувана в този сайт е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента на поръчка. За повече информация за наличността на даден продукт/и може де се свържете с нас на посочените координати за връзка.

Ограничение на отговорността

Temperboards.com, неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да е щети, (включително щети от пропуснати ползи), от загуба на информация или други произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този сайт, като това е независимо от съществуването или несъществуването на предупреждение спрямо Temperboards.com за възможност да възникнат такива вреди. В случай, че вследствие на използването на този сайт, или материали от него от Ваша страна доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт, сервизиране или поправка на стоки, Вие поемате цялата отговорност и всички разходи свързани с отстраняването на нанесените вреди.

Защита на личните данни на потребителите